Ημερίδα “Μεγιστοποίηση παραγωγικότητας σε εκτροφές αιγοπροβάτων γαλακτοπαραγωγής”

Η αιγοπροβατοτροφία στην Κύπρο είναι ένας από τους σημαντικότερους κλάδους της κτηνοτροφίας. Καλείται σήμερα να αντιμετωπίσει πολλές πρ...

Διαβάστε περισσότερα...