Διαδικασία Παραγγελίας

  • Τα προϊόντα που μπορείτε να παραγγείλετε online υποδεικνύονται με πορτοκαλί πλήκτρο «Προσθήκη στο καλάθι».
  • Η παραγγελία είναι ενεργή για διάστημα 2 ωρών. Μετά από αυτό το χρονικό διάστημα η παραγγελία δρομολογείται για αποστολή και τιμολόγηση.
  • Η τιμολόγηση των προιόντων γίνεται στη βάση της συμφωνίας που εφαρμόζεται για κάθε πελάτη και για την παραγγελία που εκτελείται.
  • Με την υποβολή της παραγγελίας θα λάβετε βεβαίωση αποστολής στο προσωπικό σας email.

Διαδικασία Παράδοσης

  • Η εκτέλεση της παραγγελίας εναπόκειται στην διαθεσιμότητα αποθέματος κατά τη δεδομένη στιγμή. Ο πελάτης θα ενημερώνεται τηλεφωνικώς για ποσοτικές αποκλίσεις που πιθανόν να προκύψουν κατά την εκτέλεση της παραγγελίας.
  • Η παραγγελίες εκτελούνται και παραδίδονται εντός 48 ωρών από την ώρα υποβολής τους. Ο χρόνος παράδοσης μεταβάλλεται στην περίπτωση αργίας και Σαββατοκύριακα. Καταβάλλεται παρόλα αυτά κάθε δυνατή προσπάθεια οι παραγγελίες να παραδοθούν το συντομότερο δυνατόν.
  • Ο χρόνος παράδοσης των παραγγελιών μπορεί να τροποποιηθεί σε περίπτωση καιρικών ή άλλων αλλαγών που δεν εναπόκεινται στον άμεσο έλεγχο μας. Σε αυτή την περίπτωση θα ενημερωθείτε τηλεφωνικώς για την κατάσταση της παραγγελίας σας.

Διαδικασία Ακύρωσης

  • Η παραγγελία μπορεί να ακυρωθεί εντός 2 ωρών από την ώρα υποβολής της, ακολουθώντας τη διαδικασία ακύρωσης μέσω της διαχείρισης παραγγελιών από το λογαριασμό του πελάτη.
  • Με την υποβολή της ακύρωσης θα λάβετε βεβαίωση ακύρωσης στο προσωπικό σας email.

Επικοινωνία

  • Για διευκρινήσεις ή άλλες απορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στο 22 818 498