Κτηνίατρος

Μόνιμη
Λευκωσία, Λάρνακα, Λεμεσό
Προστέθηκε πριν 7 μήνες

Μέσα στα πλαίσια ανάπτυξης των εργασιών της εταιρείας, ζητείται η πλήρωση μιας θέσης Κτηνιάτρου για την προώθηση των προϊόντων, την τεχνική υποστηριξη και την εμπορική διαχείριση των πελατών της στην Κυπριακή αγορά.

Περιγραφή θέσης:

 • Επίβλεψη όλων των ζωικών ειδών που εξυπηρετεί η εταιρεία και υποστήριξη τεχνικής ομάδας.
 • Διαχείριση υφιστάμενου και ανάπτυξη νέου πελατολογίου μέσα από τακτές επισκέψεις σε κτηνοτροφικές μονάδες με σκοπό την παροχή κτηνιατρικών υπηρεσιών.
 • Ενημέρωση και εκπαίδευση πελατών σε νέα φαρμακευτικά προϊόντα.
 • Τεχνική υποστήριξη κτηνιατρικών προϊόντων.
 • Ερεύνα αγοράς και αξιοποίηση ευκαιριών ανάπτυξης
 • Επίτευξη εταιρικών στόχων

Προσόντα:

 • Κάτοχος πανεπιστημιακού τίτλου στην Κτηνιατρική
 • Εμπειρία σε παραγωγικά ζώα και στην προώθηση κτηνιατρικών φαρμάκων θα θεωρηθεί ως πρόσθετο προσόν
 • Άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση και χρήση των εφαρμογών  της MS Office
 • Άδεια οδήγησης αυτοκινήτου

Προσωπικά Χαρακτηριστικά:

 • Εξαίρετες επικοινωνιακές δεξιότητες και ομαδικότητα
 • Άριστη διαχείριση του χρόνου εργασίας και καθορισμού προτεραιοτήτων
 • Υψηλή Ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών και επίλυσης προβλημάτων

Ωφελήματα:

Η εταιρεία μας προσφέρει ελκυστικό πακέτο απολαβών αναλόγως προσόντων, εταιρικό όχημα και τηλέφωνο. Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται όπως υποβάλουν την αίτηση τους στο email hr@cycon.com.cy.

Όλες οι αιτήσεις θα τύχουν άκρως εμπιστευτικής διαχείρισης. 

Υποβάλετε αίτηση ηλεκτρονικά